Paskaita-diskusija ,Sausio 13 -osios įvykių prisiminimai“

Sausio 11 d. Kelmės suaugusių mokymo centre (SMC) gausiai susirinkę Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai dalyvavo paskaitoje-diskusijoje “Sausio 13 -osios įvykių prisiminimai“. Užsiėmimą vedė kraštotyros ir turizmo fakulteto vadovas Algimantas Armalis. Jis pažymėjo, jog ši paskaita – diskusija – tai prisiminimų rytmetis: kiekvienas iš mūsų savaip sutikome tą tragišką 1991 m. sausio 13-osios rytą, buvome aktyvūs ar pasyvūs jo dalyviai. Ši tema – tai kraštotyrinio darbo lobynas: būtina užrašyti jos dalyvių prisiminimus. A. Armalis savo pranešime kalbėjo apie susiklosčiusią politinę situaciją Lietuvoje ir mūsų rajone 1991 m. sausio mėn., apie SKAT kūrimąsi Vilniuje ir Kelmėje, išskyrė aktyviausius mūsų rajono savanorius (tai Romas Pavolas, Rimas Jurgaitis, Olegas Ščiglinskas, Petras Buchas, Vladislavas Bumša, Antanas Samušis, Vitalijus Keras, Marius Orlovas, Robertas Sindickas, Giedrius Vaičiulis, Petras Liutkus, Jonas Stabingis, Saulius Musteikis, Richardas Doniela, Artūras Kryžanauskas), tomis tragiškomis Lietuvai dienomis gynusius Aukščiausiąją tarybą (AT), Kelmės policijos beginklius pareigūnus, palaikiusius tvarką AT prieigose (vadas komisaras Algimantas Žadvydas). Studentai žiūrėjo šiauliečio A. Kulikausko filmukus apie sausio įvykius: „Barikados Vilniuje 1991 m. sausio 13“ ir ”Išaušo skausmo diena 1991m.“. A. Armalis savo pranešime rėmėsi Kelmės krašto muziejaus 2011 m. leidiniu „Už Lietuvą“, kuriame patalpinti kelmiečių – pirmųjų savanorių prisiminimai.

Vienas pirmųjų savanorių rajone, buvęs Krašto apsaugos departamento etatinis darbuotojas Kelmėje 1990 metais Jonas Stabingis prisiminė kelionę į Vilnių 1991-01-11, savanorių priesaikos davimą, jų ginkluotę, laisvalaikį AT rūmuose, kovines pratybas puolimui atremti, užsiėmimus šaudykloje, maitinimą, buitines gyvenimo sąlygas, atsakė į studentų klausimus.

Advokatas Genadijus Lukminas, paskutinis rajono milicijos skyriaus viršininkas ir pirmasis rajono policijos komisaras, papasakojo apie 1990 m. milicijos virsmą policija, Marijono Misiukonio tapimą vidaus reikalų ministru, rajono policijos apsisprendimą 1991 m. rugpjūčio pučo metu Tarybų Sąjungoje, atsakė į studentų klausimus.

Prisiminimai pasidalijo tuo metu buvusi migracijos tarnybos viršininkė Vida Damanskienė.

Žuvusieji pagerbti prie parengto stendo ,,Mes Jiems dėkingi“.