Dėmesio!

Balandžio 16 d. 11.30 val. kviečiamas visuotinis TAU studentų susirinkimas.

Jis vyks SMC salėje po Nijolės Petrošiutės paskaitos  apie Centinę Ameriką.