Edukacinė išvyka „Ikimokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimų lavinimas ir pilietiškumo ugdymas“

Šių metų gegužės 8 d. Kelmės r. Užvenčio lopšelio–darželio direktoriaus pavaduotoja Virginija Graževičienė organizavo Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų edukacinę išvyką į Šiaulių lopšelį–darželį „Pasaka“, kuriame vyko gerosios patirties seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimų lavinimas ir pilietiškumo ugdymas“.

Patirtimi dalinosi Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Neringa Baršauskienė, kuri pristatė ikimokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimų lavinimo metodiką taikomą jų darželyje. Dalyviai stebėjo atviras veiklas, susipažino su edukacinėmis erdvėmis.

Pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimo tradicijas įtraukiant bendruomenės narius pristatė Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Bogdanskaja.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai susipažino su visų ugdymo proceso dalyvių ir švietimo organizacijų bei jų narių bendradarbiavimo galimybėmis, naujais ugdymo būdais ir metodais, ugdė vadybines, mokymosi mokytis, ugdymosi proceso valdymo kompetencijas.

Metodininkė Edita Dzvankauskienė