Etikos pamoka netradicinėje erdvėje

„Estetika. Meno formos, meno reikšmė žmogui“

Vasario 5 d. dorinio ugdymo mokytoja V. Vipartienė SMC mokinius pakvietė į netradicinę pamoką, kurią vedė Kelmės kultūros centre. Pamoką mokytoja pradėjo klausimais: Kas yra menas? ir  Kokias meno rūšis ar žanrus žinote? Po trumpos diskusijos mokiniams pristatyta Romualdo Inčirausko parodos „SKULPTŪRA. TAPYBA. TARYTUM JUVELYRIKA“ ekspozicija:  skulptūrinės instaliacijos „Civilizacijos“ I,  „Civilizacijos II“ ir metalo plastikos ciklas „Tarytum juvelyrika…“