EUROPOS LOGOPEDŲ DIENA

Kovo 6-oji kalendoriaus lapelyje pažymėta kaip Europos logopedo diena, kurios tikslas – suteikti visuomenei daugiau žinių apie įvairius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, jų įveikimo galimybes, praplėsti žinias apie logopedo profesiją. Kelmės rajono logopedai-specialieji pedagogai tą dieną rinkosi Kelmės kultūros centre. 

Profesinės šventės proga logopedus sveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stonienė, Suaugusiųjų mokymo centro metodininkė Edita Dzvankauskienė, pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė Jūratė Navickienė bei rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Sigita Šiaulenskienė.

Susitikimo metu logopedai dalyvavo Irenos Arlauskienės vadovaujamoje, edukacinėje veikloje „Grafikos pradžiamokslis”, kur susipažino su lietuvių liaudies grafikos technikos galimybėmis, susikūrė lino raižinį ir jį atsispausdino grafikos presu.   

Minint profesinę logopedo dieną, buvo siekiama parodyti ir pasidžiaugti, kad dirbdami skirtingose vietose bei aplinkose, gebame bendradarbiauti, susiburti ir veikti vieningai, nes turime bendrą tikslą – padėti vaikams. Labai džiugu, kad Kelmės rajono vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų, logopedo pagalbą gali gauti savo švietimo įstaigoje.

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio informacija