Geografijos mokytojų edukacinė išvyka „Kūrybiška gamtamokslinė edukacija: neišsemiamos pamokų gamtoje galimybės“

Šių metų spalio 20 dieną Kelmės rajono geografijos mokytojai vyko į edukacinę išvyką „Kūrybiška gamtamokslinė edukacija: neišsemiamos pamokų gamtoje galimybės“ Anykščiuose. Užsiėmimų gamtoje vadovas Sigutis Obeliavičius visus kvietė į gamtą ir Anykščius: ten aplankė Medžių lajų taką Anykščių šilelyje,  Vetygalos atodangą,
Anykščių regioninio parko lankytojų centrą, Anykščių  menų inkubatorių.

Dalyviai išvykos metu ugdė dalykines kompetencijas, įgijo žinių apie edukacijos galimybes ir žaliąsias mokymo aplinkas bei kultūros vertybes saugomosiose teritorijose, gamtojautos ugdymo tendencijas, pamokų gamtoje didaktinius aspektus, sėmėsi naujų idėjų, daugiau sužinojo apie rekreacines vietoves.

Kūrybiška gamtamokslinė edukacija – puiki galimybė šiandieninį vaiką sudominti bei nukreipti įdomesnei veiklai gamtoje.