Gera pamoka – ugdymo kokybės garantas

Kelmės rajono Pakražančio gimnazijos pedagoginė bendruomenė dalyvavo seminare „Geros pamokos receptai: sėkmės link“, kurį vedė lektorė Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja NMVA bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Seminare mokytojai aptarė geros mokyklos koncepciją, šiuolaikinės pamokos principus, suvokė, kam, planuodami pamoką, turėtų skirti daugiau dėmesio, kokias mokymo(si) strategijas taikyti, kad mokiniai taptų aktyvūs pamokos dalyviai. Sužinojo, kokia pagalba mokiniui yra tinkama, o kokios vertėtų atsisakyti, kokiais būdais diferencijuoti pamokos veiklą, kokias užduotis skirti gabiesiems ir silpniau besimokantiems mokiniams, kaip nustatyti, ko ir kiek vaikai išmoko. Lektorė pasidalino savo pamokose taikomais mokinių veiklos įsivertinimo pavyzdžiais.