,,Grafinis dizainas istorijos ir technologijų pamokose”

Lapkričio 22 d. SMC mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos, IT, technologijų pamokoje ,,Grafinis dizainas istorijos ir technologijų pamokose”. Pamoka vyko netradicinėje erdvėje, Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje, ją vedė bibliotekos darbuotojas Rolandas Kančiauskas. Mokiniai žiūrėjo filmą ,,Trys sąjūdžio dešimtmečiai Kelmės krašte”. Susipažino su Kelmės jaunimo inovatyvia erdve, joje esančia įranga, 3D spausdintuvu ir juo pagamintais modeliais- Kelmės bažnyčia, dvaro rūmais, Kelmės evangelikų reformatų bažnyčia. Mokėsi grafinių iliustracijų manipuliavimo. GYMP programa, skirta grafinių iliustracijų kūrimui, sukūrė foto montažą.