Individualus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymas remiantis ABA principais

Jei vaikas nesimoko taip kaip mes mokome,

privalome mokyti jį taip kaip jis mokosi“.

O. I . Lovaas

Šių metų gruodžio 7 d. Kelmės SMC vyko seminaras „Individualus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymas remiantis ABA principais“, kuriame žinias tobulino rajono logopedai, specialieji pedagogai, pradinių klasių mokytojai ir kitų sričių specialistai. Seminarą vedė lektorė Virginija Juškevičiūtė, VšĮ „Elgesio analizė“ direktorė, ABA konsutantė.

Applied Behaviour Analysis (ABA) – tai mokslo sritis, taikanti elgsenos ir mokymosi principus bei klinikiniais tyrimais patvirtintus metodus, pageidaujamam elgesiui įtvirtinti.  ABA principais grįstos terapijos ir intervencijos yra efektyviausios siekiant pagerinti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimus (ASS), gyvenimo kokybę, mokant juos gebėjimų, padėsiančių prisitaikyti prie kasdieninės aplinkos ir gyvenimo visuomenėje.

Pagrindinis ABA terapijos tikslas – išvystyti komunikaciją, reikšmingus ir funkcionalius gebėjimus, sumažinti probleminį elgesį ir taip užtikrinti vaiko, bei jo šeimos gyvenimo kokybę.

Seminare mokytojai susipažino su pagrindiniais ABA mokslo principais, bei jų taikymu individualiame vaikų, turinčių ASS, ugdyme.