Istorijos mokytojų edukacinė išvyka į Žalpius

Norėdami geriau pažinti savo krašto paveldą, paįvairinti pamokų turinį, paskatinti mokinių susidomėjimą bei smalsumą, puoselėti jų vertybes, pedagogai nuolat atnaujina turimas žinias. Moksleivių rudens atostogų metu rajono istorijos mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Žalpių miestelį. Istorijos mokytojus pasitiko muziejaus darbuotoja Alina Žalandauskienė. Ji supažindino su Jeronimo Ralio, gydytojo, prozininko, pirmojo į lietuvių kalbą išvertusio Homero poemą „Odisėja“ ir dalį „Iliados“, vargonų meistro Jono Garalevičiaus ir Lietuvos Steigiamojo Seimo nario, visuomenės veikėjo Kazimiero Ralio gyvenimu, darbais, asmeniniais daiktais. Kitoje patalpoje pedagogai apžiūrėjo seniau buityje naudotus daiktus, įrankius, audimus, dokumentus ir garsios kraštietės, dailininkės Romualdos Verygaitės, vaikų žurnalui „Genys“ pieštas iliustracijas.

Mokytojai dalyvavo ir edukacinėje programoje „Pamoka tarpukario pradžios mokykloje“. Pamokos pradžioje sukalbėję maldelę, susėdo į tarpukario mokyklinius suolus, išklausė A. Žalandauskienės pasakojimą apie klasės atsiradimą, susidomėję vartė to laikmečio vadovėlius, atidžiai atliko pateiktą užduotį – rašė dailyraštį. Visa klasės aplinka: lenta, nemažai žurnalų, dideli mediniai skaičiuotuvai, daug nuotraukų iš mokyklos gyvenimo, mokyklinės uniformos priminė tarpukario pradžios mokyklą. Pasidžiaugę iniciatyvia Žalpių kaimo bendruomene pedagogai pažadėjo sugrįžti į šį muziejų, tik jau su mokiniais.

Edukacinę išvyką organizavo rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Danutė Eitmantienė ir SMC metodininkė Janina Každailienė.