KOVO VIENUOLIKTOS ŠVENTĖ

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovo 11-ąjai, TAU studentai susitiko su LR Seimo nariu Juozu Rimkumi Kelmės SMC salėje. Atsiprašęs, kad šventiniu laikotarpiu turi kalbėti apie problemas, sunkumus, kuriuos Lietuvai reikia įveikti, gerb. J.Rimkus daugiausia dėmesio savo kalboje ir skyrė kovai su alkoholiu, korupcija, valstybinių įmonių, urėdijų pertvarkai. Labai daug buvo kalbėta apie atskirties mažinimą. Tai ir išmokos vaikams, ir minimalios mėnesio algos, pensijų padidinimas, ir priedai gydytojams rezidentams ir daugelis kitų klausimų. Pabaigoje Seimo narys atsakė į klausimus, domėjosi TAU veikla, pasidžiaugė, kad senjorai smalsūs, besišypsantys, bendraujantys, ieškantys, aktyviai dalyvauja Kelmės rajono visuomeniniame-kultūriniame gyvenime.

Kovo 9-ąją gausus TAU studentų būrys susirinko KKC amatų studijoje į paskaitą „Etnokultūros puoselėjimas Kelmės rajone”. Studijos vedėja Nomeda Jokubauskienė papasakojo apie Kelmėje puoselėjamus tradicinius amatus, surinktas tik mūsų kraštui būdingas dainas, giesmes, garsius mūsų krašto amatininkus, liaudies meistrus. Folkloristas Osvaldas Gerbenis ne tik parodė senovinius muzikos instrumentus, bet ir pagrojo jais, pakerėdamas įvairiausių armonikų, kanklių, ragų, birbynių ir kitų instrumentų skambesiu.

Po įdomios paskaitos vyko šventinė popietė „Švenčiame laisvę”. Kelmės kultūros centro fojė rinkosi TAU studentai pasipuošę tautine atributika, gerai nusiteikę . Kaip pažymėjo renginį vedusi KKC režisierė Sandra Zakarienė, Kovo 11-osios keliu jau einame 28 metus. Tame kelyje turėjome visko: sėkmių ir nesėkmių, bet juk sunkumai tam ir duoti, kad juos įveiktume. Senjorai tikrai moka nuoširdžiai švęsti, didžiuotis savo valstybe, savo kraštu. Sugiedoję Tautinę Giesmę, TAU studentai įteikė SMC direktorei D.Razminienei, kuratorei J.Každailienei, fakultetų vadovams L.Verpečinskienei, A.Armaliui, D.Bakšienei, S.Zakarienei, L. Januliui numegztus Genovaitės Urbonavičienės trispalvius šalikėlius ir kitą tautinę atributiką. Šventinėje skambėjo dainos „Lietuva brangi” ir „Žemėj Lietuvos“, jas keitė linijiniai, liaudies šokiai, vėl dainos, nuoširdus bendravimas prie gausiai studentų vaišėmis nukrautų stalų. Bežaidžiant nuotaikingus žaidimus, kuriuos vedė studentė Vida Damanskienė, dainuojant ir šokant prabėgo ne viena valanda, suteikusi daug teigiamų emocijų.