„KURIAME IR DALINAMĖS“

KELMĖS R. SAVIVALDYBĖS

S U A U G U S I Ų J Ų  M O K Y M O  C E N T R A S (SMC)

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras ir Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis organizuoja respublikinę socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų parodą(nuostatai prisegti)

„KURIAME IR DALINAMĖS“

Priemones parodai, jų aprašymus ir dalyvio korteles siųsti nurodytais elektroninio pašto adresais

iki 2019 m. balandžio  30  dienos:

metodinių priemonių nuotraukas su aprašymais – dalia.orlakiene@gmail.com,

papildoma informacija tel. 8 676 29922;

renginių planus su aprašymais siųsti – laima.kareiviene@kelmesmc.lt,

papildoma informacija tel. 8 682 56957;

užsiėmimų planus su aprašymais siųsti – 22jomeka@gmail.com,

papildoma informacija tel. 8 682 25805.

Metodininkė Edita Dzvankauskienė