Metodinė socialinių mokslų diena Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijoje

Šiuolaikinėje pamokoje, be tradicinių metodų, naudojami alternatyvūs, kūrybiški, aktyvūs metodus, įtraukiantys mokinius į problemų sprendimą, individualius ir grupinius projektus, mokymąsi iš patirties ir mokymąsi ,,visur ir visada“. Mokytojai, siekdami tapti mokinio patarėjais (konsultantais), turi ugdytis bei tobulintis ir savo kompetencijas. Šiuolaikiniame pasaulyje ypač svarbios kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetencijos, todėl yra naudinga mokytojams plėsti savo akiratį, įgyti naujų patirčių, naudotis kolegų gerąja patirtimi.

Tos idėjos vedamos,  kovo 21 dieną,  Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos socialinių mokslų metodinės grupės narės,  istorijos ir geografijos mokytojos: Rainolda Drungėlienė, Violeta Kučinskienė bei Romutė Pešelienė organizavo metodinę dieną – seminarą rajono mokytojams ,,Kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetencijos ugdymas šiuolaikinėje pamokoje“. Geografijos mokytoja R. Pešelienė vedė atvirą pamoką 6 klasėje „Lietuva – Nemuno kraštas“ , istorijos mokytoja R. Drungėlienė – 7 klasėje ,,Senovės Graikijos civilizacijos pasiekimai ir ryšiai su šiomis dienomis“.

Po to sekė pranešimas ,,Kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetencijų ugdymas šiuolaikinėje pamokoje“, praktinis darbas, metodų, ugdančių kūrybingumą, taikymas –  QR kodo taikymas, Linoit lentos panaudojimo galimybės, De Bono 6 skrybėlių metodas, Hot Potatoes kompiuterinių programų rinkinys ir kt.  Daugelį metodų pristatė, pademonstravo jų taikymo galimybes pamokose  istorijos mokytoja Violeta Kučinskienė.

Seminare dalyvavę mokytojai praplėtė žinias apie inovatyvius, kūrybingumą ir iniciatyvumą skatinančius metodus, refleksijos metu išsakė savo mintis, pastebėjimus, kad kiekvienas mokytojas  yra  kūrybingas, iniciatyvus, kad  ir  mokiniams svarbu  ugdyti  šią kompetenciją.

Info šaltinis: http://saukenugimnazija.lt/?q=content/metodin%C4%97-socialini%C5%B3-moksl%C5%B3-diena-gimnazijoje