Pagalbos mokiniui specialistų metodiniai užsiėmimai

Po vasaros atostogų į metodinio būrelio užsiėmimą susirinkę Kelmės rajono logopedai ir specialieji pedagogai aptarė praėjusiųjų mokslo metų būrelio veiklas, tyrė kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį, planavo šių mokslo metų veiklas. Kolegos išsirinko metodinio būrelio pirmininkę – vyresniąją logopedę Sigitą Šiaulenskienę, dirbančią Užvenčio  Šatrijos Raganos gimnazijoje.

Kelmės rajono socialiniai pedagogai pasidžiaugė Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vyresniosios socialinės pedagogės Dalios Orlakienės priemonių paroda „Kartu su mokiniais turiningam jų užimtumui ir socialinių įgūdžių tobulinimui“. Kelmės švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji specialistė Daiva Stonienė aptarė socialinės pedagoginės pagalbos teikimo ypatumus miesto ir rajono mokyklose bei atsakė į socialinių pedagogų klausimus.

Pedagogės diskutavo apie kylančias problemas ir iššūkius, ir apie džiaugsmingas akimirkas, dėl kurių verta dirbti šį nelengvą pedagogo darbą.