RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ METODINĖ KONFERENCIJA „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS SVEIKATOS LINK“

Balandžio 12 d. Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje vyko respublikinė  ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų metodinė konferencija „Mažais žingsneliais sveikatos link“, kurią organizavo Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio organizacinė grupė: Daiva Žilinskienė, direktorė, Irma Knyzelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Laimutė Barčauskienė, auklėtoja metodininkė, Indra Šarlauskytė, vyresnioji auklėtoja ir Edita Dzvankauskienė, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro metodininkė.

Į konferenciją susirinko 31 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas iš visos Lietuvos. Konferenciją linksmomis dainelėmis pradėjo lopšelio-darželio ugdytiniai, kuriuos paruošė meninio ugdymo pedagogė Irena Marcišauskienė.

Įžanginėje dalyje svečius sveikino Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio direktorė Daiva Žilinskienė ir Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė.

Plenarinėje dalyje dalyvės išklausė 10 žodinių/vaizdinių pranešimų, aptarė 3 stendinius. Jų visų tematika siejosi su vaikų sveikatinimu, tėvų švietimu bei įtraukimu į sveikos gyvensenos ugdymą.  Konferencijos dalyvės pristatė ikimokyklinio ugdymo įstaigose sėkmingai įgyvendinamas programas, projektus, ugdymą netradicinėse aplinkose, gamtoje, judrias veiklas bei vaikų lavinimą žaidimų pagalba.

Renginio refleksijos metu išsakytos nuomonės, kad pasidalijimas gerąja darbo patirtimi, puikiomis idėjomis buvo labai naudingas. Sulaukėme puikių atsiliepimų apie renginio organizavimą, šiltą ir malonų priėmimą, jaukų mikroklimatą.

Straipsnio autorės Daiva Žilinskienė ir Irma Knyzelienė