Šeštokai atranda savo pasaulį

Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vasario 12 d. vyko rajoninė mokinių  muzikos, dorinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo viktorina „Atrask savo pasaulį-4“, kuri organizuojama jau ketvirtą kartą.   

Šiemet viktorinoje   dalyvavo Tytuvėnų, Pakražančio, Kražių Žygimanto Liauksmino, Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio, Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijų,  Kelmės „Aukuro“, Vaiguvos Vl. Šimkaus  ir Liolių pagrindinių mokyklų,  Kelmės „Kražantės“ progimnazijos bei Kelmės specialiosios mokyklos šeštų klasių mokinių komandos ir jų mokytojai. Renginio pradžioje mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Siliūnė  tarė sveikinimo žodį,  palinkėjo visiems  kartu prasmingai praleisti laiką, aktyviai dalyvauti atliekant įvairias užduotis ir geros nuotaikos.

Viktorinos pradžioje visos komandos trumpai prisistatė –  dainavo, šoko, vaidino, kalbėjo apie savo nuotaikas, pasakojo apie savo mokyklą ar kraštą. Vėliau atlikinėjo viktorinos užduotis. Dalyviai iš fotografijų turėjo atpažinti muzikos atlikėjus, iš grojamos muzikos atspėti muzikos instrumentus, ploti ritmą. Iš dorinio ugdymo srities įminti mįsles, spręsti galvosūkius, perskaityti užšifruotą frazę. Per socialinių įgūdžių ugdymo užduotis vaikai žaidė žaidimus, pildė „Gyvenimo piramidę“, kas galėtų žmogų padaryti laimingą.    Mokiniai, atlikdami įvairias užduotis, pagilino savo žinias, draugiškai bendravo tarpusavyje, buvo  aktyvūs ir linksmi. Pabaigoje visos komandos ir mokytojai buvo apdovanoti mokyklos įsteigtais padėkos raštais ir prizais  už parodytas žinias,  kūrybiškumą, artistiškumą, aktyvumą, išmanumą. Viktoriną organizavo muzikos mokytoja L. Daunienė, dorinio ugdymo mokytojos V. Vipartienė, D. Adomaitienė ir socialinė pedagogė  D. Kančiauskienė.  

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos

socialinė pedagogė metodininkė Dalia Kančiauskienė