Šiaulių išvyka

Kelmės SMC Trečiojo amžiaus universiteto kraštotyros ir turizmo fakulteto studentai, vadovaujami Algimanto Armalio, 2018 m. kovo 29 d. vyko į pažintinę kelionę. Jos metu aplankytas Sukilėlių kalnelis Šiauliuose, Šiaulių radijo ir televizijos, fotografijos, dviračių muziejai, Ch. Frenkelio vila. Pabuvota Radviliškio r. Minaičių kaime muziejuje – bunkeryje, kuriame 1949 m. vasario 16 d. aštuoni Lietuvos partizanų vadai pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją, kuri sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo tarybinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Deklaracijos signataru buvo ir Vytautas Gužas – Kardas, kurio sesuo Bernadeta Ščeponavičienė kelionės metu įdomiai papasakojo apie brolio gyvenimą ir kovą. Jos pasakojimą jau prie bunkerio pratęsė Julijana Mikniūtė-Petrėtienė, tų įvykių liūdininkė. Grįžtant namo aplankyta Tytuvėnų centrinė aikštė, kurioje stovi paminklai Maironiui ir dailininkei Sofijai Dembovskytei-Riomerienei.