Formalus ugdymas

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai

Formalaus ugdymo vertinimo sistema

Mokinių priėmimo tvarka

Brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka


Tvarkaraščiai

Tvarkaraštis 2017-2018 m. m.

2018 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Neakivaizdinio ugdymo tvarkaraštis 2017-2018 m. m. I pusmetis


Pamokų laikas:

I – 14.15 – 15.00

II – 15.05 – 15.50

III – 15.55 – 16.40

IV – 16.45 – 17.30

V – 17.35 – 18.20

VI – 18.25 – 19.10

VII – 19.15 – 20.00