Naudingos nuorodos nuotoliniam mokymuisi

2020-03-26 Redaktorius 0

PRADINIS UGDYMAS http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad 1. Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros […]

SUREMIAM PEČIUS IR JUDAM TOLIAU…

2020-03-25 Redaktorius 0

NŠA – rengiantis pradėti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) tinklalapyje yra sukurta atskira rubrika – NŠA NUOTOLINIS. LL – www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/silome-aplankyti/5224-nacionalins-vietimo-agentros-tinklalapyje-sukurta-atskira-rubrika-na-nuotolinis

Medžių genėjimas ir skiepijimas

2020-03-05 Redaktorius 0

Medžių genėjimas ir skiepijimas – aktualus klausimas  visais metų laikais. Patyręs sodininkas Antanas Dimitriejavas mokė Kelmės TAU studentus, kokių klaidų nepadaryti genėjant ir skiepijant vaismedžius […]