Aktuali Informacija SMC mokiniams ir mokytojams

Keičiasi ugdymo proceso metu skiriamų atostogų laikas

Pavasario atostogos skelbiamos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Planuoti renginiai yra atšaukiami

SMC karantino laikotarpiu: nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d., darbuotojų darbą organizuoja nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patirtintų rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, 6.3., 6.4. punktais,  SMC paskirti atsakingi asmenys už mokinių ir mokytojų konsultavimą technologijų klausimais, vykdant nuotolinį mokymą:

Sniegina Urbutienė, informacinių technologijų vyresn. mokytoja – sniegina.urbutiene@kelmesmc.lt; tel., 8 427 51913

Laimonas Janulis, IT specialistas – laimonas.janulis@kelmesmsc.lt; tel., 8 427 51913

KVIEČIAME  laikytis karantino laikotarpiu paskelbtų privalomų saugos priemonių.