Seminaras „Gabių vaikų ugdymas pagrindinio ugdymo koncentuose“