„EINA SAULELĖ APLINKUI DANGŲ“

2017 m. spalio 19 d. Kelmės „Kražantės“ progimnazijos kalbų mokytojų metodinė grupė (Asta Žičkienė, Alma Paulauskienė ir Irena Kasparavičienė) sukvietė rajono ugdymo įstaigų 6-8 klasių mokinius į etnokultūrinį renginį „Eina saulelė aplinkui dangų“.

Šių metų renginio tema – tradiciniai amatai, tikslas – padėti mokiniams pažinti ir vertinti savo tautos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja.

Dalyvavo net 9 ugdymo įstaigos: „Kražantės“ progimnazija, Tytuvėnų, Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio, Pakražančio ir Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos, Liolių, Vaiguvos Vl. Šimkaus, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos ir Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyrius.

Mokiniai, pristatę savo pranešimus, toliau renginį tęsė Kelmės kultūros centro Tradicinių amatų dirbtuvėse, kur dalyvavo edukacinėje programoje.

Kristina Gedvilienė, Kelmės SMC metodininkė