Gabių mokinių istorinis ugdymas: idėjos ir patirtys

Kelmės kraštas gali pasididžiuoti ne vienu mūsų kraštiečiu. Vienas iš jų – Žaneta Vaškevičienė, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Žemynos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė.

Kelmės rajono istorijos mokytojų metodinis būrelis pasikvietė mokytoją pasidalinti sukaupta gerąja patirtimi ir pravesti seminarą apie gabių mokinių ugdymą.

Seminare „Gabių mokinių istorinis ugdymas: idėjos ir patirtys“ buvo aptartos gabių mokinių paieškos ir atrankos galimybės. Pristatytos gabių mokinių istorinio ugdymo kryptys ir metodai. Pasiūlytos idėjos projektinei veiklai organizuoti. Buvo diskutuojama, ar skirias gabių ir aukštesniojo pasiekimų lygio mokinių istorinis ugdymas.