Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų patirtis

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre vyko rajono gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų kūrybinių dirbtuvių „5i“ ilgalaikės programos „Patyriminis ugdymas(-sis). Interaktyvių mokymo priemonių kūrimas“ II modulio gerosios patirties seminaras „Patyriminis ugdymas(-sis). Vertinimas, įsivertinimas. Individuali vaiko pažanga“, kurio metu mokytojai dalinosi patirtimi.

Mokytojai diskutavo apie patirtinio ugdymo metodo naudojimą pamokose ir neformaliajame ugdyme. Dalijosi gerąja patirtimi kaip išmokyti mokinius įsivertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kaip vertinimas gali padėti mokytojui parinkti ugdymui tinkamiausius būdus ir metodus, kaip suplanuoti vertinimą, koks vertinimas – formuojamasis ar apibendrinamasis labiau reikalingas šiuolaikiniame ugdyme.

Mokymai puikiai iliustruoja kūrybinių dirbtuvių „5i“ siekį: išgirsti, išbandai, interpretuoji, išdalini, išdrąsėji.