Geografijos mokytojų edukacinė išvyka „Klaipėdos krašto gamtiniai ir socialiniai ypatumai“

Šių metų spalio 3 d. Kelmės rajono geografijos mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Klaipėdos krašto gamtiniai ir socialiniai ypatumai“, kurią organizavo būrelio metodinio būrelio pirmininkė Romutė Pešelienė. Edukacinės išvykos tikslas – plėtoti mokytojų dalykines ir bendrakultūrines kompetencijas, siekiant ugdyti mokinių pažintinius gebėjimus.

Jūra visais laikais buvo itin svarbi tautų kultūros, tapatumo ir istorijos bei šalių ekonomikos raidai, todėl pažintis su Klaipėdos kraštu prasidėjo Jūrų uosto direkcijoje. Ten mokytojai išklausė marketingo ir rinkodaros specialisto Manto Stončiaus pranešimą apie Jūrų uosto direkcijos vykdomas veiklas, pranašumus ir siekius. Mokytojai domėjosi kokią įtaką uosto veikla daro miestui ir šaliai kuriant ekonominę ir socialinę gerovę. Susipažino su vykdomų veiklų dinamika: krovos kaita, importo-eksporto srautais, tranzitinių krovinių kaita, kruizinio turizmo nauda uostui ir miestui, pagrindinėmis laivybos linijomis.

Vėliau mokytojai dalyvavo ekskursijoje-pasiplaukiojime laivu po jūrų uosto akvatoriją, kurią vedė Klaipėdos Jūrų uosto direkcijos rinkodaros skyriaus praktikantas Laurynas Erleckis. Mokytojai susipažino su techniniais uosto charakteristikos duomenimis, apžvelgė uosto teritorijoje esančių kompanijų terminalus: kruizinių laivų terminalą, UAB Vakarų Baltijos laivų statyklą, UAB KJKK „Bega“, LKAB „Klaipėdos Smeltė“, KLASCO Jūrų perkėlos (ro-ro) SGD terminalą. Iš arti pamatė uosto krantines, laivus, jų pakrovimo ir taisymo techniką. Didžiausią įspūdį paliko suskystintų gamtinių dujų laivas–saugykla „Independence“.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje mokytojai susipažino su pagoniška ir krikščioniška Klaipėdos krašto kultūra, paklaidžiojo senųjų kartografų žemėlapiais, domėjosi, kaip formavosi Rytų Prūsija ir Klaipėdos kraštas.

Pajūrio regioniniame parke geografai aplankė esančius ekologinį Litorinos pažintinį taką ir Olando kepurę.

Geografija yra vienas iš mokomųjų dalykų, kurio turinys gali padėti mokiniams suprasti aplinką, kurioje gyvena, taip pat suprasti gamtinius ir visuomeninius įvykius, procesus ir reiškinius, kurie vyksta įvairiose geografinėse erdvėse. Apibendrinant edukacinės išvykos įspūdžius, mokytojai džiaugėsi pažintiniais vizitais ir jų metu įgytomis žiniomis.