Istorijos mokytojų išvyka

Istorijos mokytojai stengiasi  objektyviai perteikti  Lietuvos istorijos įvykius, gilinasi į demokratiškos valstybės ir jos institucijų veikimo principus ir būdus spręsti visuomenei aktualias problemas. Mokomąją medžiagą atnaujina pasitelkdami šiuolaikines technologijas, organizuodami edukacines išvykas. Spalio 29 d. Kelmės istorijos mokytojai vyko į Vilnių ir aplankė prezidentūroje įkurtą Valstybės pažinimo centrą – modernias edukacines erdves, kuriose detaliai pristatoma, kaip veikia valstybė bei kaip demokratinės valstybės kūrime ir valdyme dalyvauja jos piliečiai. Centre aplankė  tris nuolatines ekspozicijos erdves, bei parodą-seansą „Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“, kuriame susipažino su netikėčiausiomis skirtingų laikotarpių vizionierių idėjomis Lietuvos ateičiai.