Kelionė į Anykščių kraštą

Anykščių krašto grožiui, turistinės infrastruktūros tvarkymui nėra abejingo nė vieno lietuvio. Ką ten lietuvio? Užsienio svečiai mielai vyksta į šį nuostabų kampelį. Tai žinodami Kelmės Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) kraštotyros ir turizmo fakulteto studentai gegužės 16 d. susiruošė į pažintinę, edukacinę, mokslo metų baigiamąją kelionę po Anykščių kraštą.

Kelionės metu autobuse studentams apie pravažiuojamus pakelės miestus Šeduvą, Panevėžį, Anykščius pasakojo kolegos R. Lukoševičienė, V. Damanskienė, J. Rusteika. Studentai laikė ir baigiamąją programos “įskaitą”, kur geriausias istorijos, kraštotyros žinias parodė V. Kučinskienė, I. Vileikienė.

Ne vienam keliautojui baimę kėlė žvilgsnis žemyn nuo medžių lajų tako, visiems patiko fotografuotis prie legendinio Puntuko…ir ne vienam kilo klausimai: o kodėl mūsų rajone nėra tokio lajų tako? Kodėl niekas nevažiuoja prie Kriaučiaus akmens, kuris gal ir didesnis už Puntuką? Ar mūsų rajone kūrusiems rašytojams, gyvenusiems visuomenės veikėjams, šviesuoliams rodomas toks pat dėmesys, kokį anykštėnai rodo saviškiams Antanui Baranauskui, Antanui Vienuoliui – Žukauskui, Jonui Biliūnui…na kad ir paprasčiausiam arkliui…Atsakymas į šiuos klausimus buvo garsus kelmiškių juokas ir negatyvus, ironiškas mostas ranka – ką tie kelmiškiai…

Lankėmės A. Vienuolio – Žukausko name-muziejuje, prisilietėme prie legendinės A. Baranausko klėtelės sienų, Siauruko muziejuje važinėjome rankine drezina, pietavome Anykščių kavinėse, Arklio muziejuje daug sužinojome apie Lietuvoje jau baigiančius išnykti arklius, ištvermingiausieji pakartojo “Laimės žiburio” kelią – įkopė į Liudiškių piliakalnį, kur palaidotas Jonas Biliūnas. Apsilankėme ir Troškūnų bažnyčioje prie šv. Marijos paveikslo.

Jau antri metai TAU studentus į keliones vežioja ind. D. Štaboko įmonės savininkas Darius, puikus profesionalas, malonus, paslaugus, taktiškas žmogus, puikiai pažįstantis Lietuvą. Jam esame nuoširdžiai dėkingi.