Kelmės ir Raseinių rajonų technologijų mokytojų metodinė diena

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama – planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi.  Norint gerinti mokymą, reikia, kad visi mokytojai mokytųsi. Viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų ir  švietimo įstaigų.

Kelmės ir Raseinių rajonų technologijų mokytojai turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas, kurias tęsiant šių metų balandžio 25 d. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje įvyko Kelmės ir Raseinių technologijų mokytojų  metodinė diena „Technologijų ugdymas – naujos idėjos, nauji kūrybiniai darbai“. Tai – gerosios pedagoginės patirties sklaidos renginys, kurio metu  kūrybingai dirbantys pedagogai dalijosi ugdomojo darbo naujovėmis, idėjomis ir patirtimi, vykdant įvairios trukmės projektus. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė Daiva Navickienė kartu su kolegomis iš Tytuvėnų gimnazijos:  Ediku Baranausku ir Vida Mozeriene, technologijų mokytojais metodininkais –  dalinosi ugdymo idėjomis, kaip taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, skatinti mokymosi motyvaciją, tobulinti ugdomąją veiklą,  kad būtų naudinga ir įdomu. Tai prisideda  prie bendros  mokytojo ir mokinio darbo sėkmės. Baigiantis susitikimui, Raseinių technologijų mokytojai susipažino su Kražių M.K Sarbievikaus kultūros centru ir aktyviai dalyvavo edukacinėje programoje „Žemaitiška vakaruški“.