KELMĖS R. SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1. Nuotolinis mokymas SMC organizuojamas pasitelkus įvairias IK technologijas: virtualią mokymosi aplinką (adresas: kelmesmc.vma.lm.lt), Mano dienyno aplinką, elektroninį paštą, uždarą „Facebook“ grupę, Messenger.

2. MOKYTOJŲ VEIKLA.

2.1. Pagal mokomųjų dalykų teminius planus,  virtualioje mokymosi aplinkoje (kelmesmc.vma.lm.lt) mokytojai parengia savo dalyko turinį nuotoliniam mokymui.

2.1. Iki 2020 m. kovo 25 d. mokytojai paruošia ir virtualioje mokymosi aplinkoje  (kelmesmc.vma.lm.lt) pateikia nuotolinio mokymosi teorinę medžiagą, užduotis, kontrolinius darbus, nuorodas.

2.2. Virtualioje mokymosi aplinkoje  susikuria Kurso grupes ir į jas įtraukia kurso dalyvius.

2.2. Nurodo  savo dalyko mokymosi ypatumus, atsiskaitymo bei vertinimo laiką ir būdus.

3. MOKINIŲ VEIKLA

3.1. Mokiniai gavę asmeninius prisijungimo duomenis jungiasi prie virtualios mokymosi aplinkos jiems patogiu laiku, atlieka užduotis.

3.2. Mokymosi medžiagos turinį, mokymosi, užduočių atlikimo ir jų pateikimo ypatumus mokiniai išsiaiškina su medžiagą parengusiu mokytoju.

3.3. Mokiniams neturintiems galimybės mokytis nuotoliniu būdu, praneša klasės vadovui ar direktoriaus pavaduotojai ir jiems bus pateikta spausdinta medžiaga ir užduotys. 4. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui stebi Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašo įgyvendinimą, koregavimo poreikį, mokymosi sąlygų ir turinio atitikimą mokinių poreikiams ir esant reikalui inicijuoja mokymosi organizavimo pakeitimus.