Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų edukacinė išvyka

Birželio 18 dieną, Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariai  vyko į Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centrą.  Metodinės išvykos tikslas – dalintis gerąja patirtimi, aptarti komandinio darbo galimybes ugdant specialiųjų poreikių mokinius. Centre mus pasitiko Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėja Jūratė Karalienė. Susipažinome su centru, apžiūrėjome specialistų kabinetus ir kitas edukacines erdves. Prie apvalaus stalo diskutavome, kaip komandinis darbas padeda įvairiapusiškiau apsvarstyti problemą, numatyti daugiau problemos sprendimo būdų, pasirinkti optimalų (geriausią) sprendimą kokybiškam specialiųjų poreikių mokinių ugdymui.

Džiaugiamės turėję progą  pažinti ,,pakaštavuoti” Plungės krašto istorijos. Išgirdome apie grafus Zubovus bei jų pilaitę, apie kunigaikštį M. Oginskį, jo išpuoselėtą ir iki šių laikų išlikusį Plungės dvaro ansamblį. Vaikštinėjant Plungės dvaro alėjomis seni medžiai apglėbė malonia gaivinančia vėsa.

Kelionėje savo įspūdžių lagaminą papildėme įdomiais susitikimais, naujomis žiniomis bei geromis emocijomis.

Būrelio pirmininkė Sigita Šiaulenskienė