Kelmės rajono pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Patirčių dėlionė“

Šių metų gegužės 16 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko Kelmės rajono pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Patirčių dėlionė“, kurios tikslas – skatinti mokytojų norą tobulėti, dalintis gerąją darbo patirtimi, naujovėmis bei idėjomis.

Renginys prasidėjo nuo atviros integruotos pasaulio pažinimo, muzikos, kūno kultūros pamokos „Pavasario karuselė“, kurią vedė „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Aldona Baškienė, Jūratė Laurutienė, Audronė Narbutienė ir mokinių tėvai. Integruotoje pamokoje dalyvavo 2a, 3b, 4b klasių mokiniai. Pamokos užduotys paruoštos panaudojant stotelių metodą, šešiose stotelėse mokinių grupelės atliko užduotis: atpažino pavasarį žydinčias gėles, minė mįsles, rūšiavo šiukšles, lenktyniavo, sodino bulves ir svogūnus, dainavo ir šoko.

Apibendrinant atvirą veiklą buvo pasidžiaugta pamokos idėja, puikiu mokytojų pasiruošimu pamokai, aktyviu mokinių ir tėvų dalyvavimu veiklose. Pastebėta, kad būtų įdomu suorganizuoti panašią veiklą viso rajono pradinių klasių mokiniams.

Vėliau pradinių klasių mokytojai susipažino su kolegių parengtomis metodinėmis priemonėmis ir jų panaudojimo galimybėmis. Vidsodžio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Cikanavičienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Oresta Petrulaitienė pristatė metodines priemones, skirtas gyvenimo įgūdžiams ugdyti. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė Danutė Venckutė pristatė metodines priemones, skirtas pradinių klasių mokinių specialiesiems ugdymo(si) poreikiams lavinti.

Apskrito stalo diskusijoje „Išgirdau, pamačiau, dalinuosi“, kurią moderavo Kelmės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena Janušienė, mokytojos reflektavo asmeninę patirtį: ką naujo pamatė, sužinojo ir sėkmingai pritaikė savo darbe.

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokytojos pasidalijo patirtimi apie organizuojamas veiklas pertraukų metu, Šaukėnų Vlado Pūtvio Putvinskio gimnazijos mokytojos papasakojo apie pamokų metu vykdomus eksperimentus. Kitų ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojos pristatė puikiai pavykusius tradicinius renginius, į kurių organizavimą įsitraukė visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai ir tėvai.

Nemažai mokytojų dėmesio sulaukė „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokytojos Jūratės Laurutienės pristatyta mokinių skatinimo sistema ClassDojo. Šią programėlę mokytoja pradėjo taikyti šiais mokslo metais ir jau pastebėjo teikiamą naudą, todėl mokytojų pageidavimu rugpjūčio mėnesį planuoja pasidalinti patirtimi praktiniame užsiėmime.

Kiekvienas mokytojas gali tapti labai geru mokytoju tik dirbdamas, eksperimentuodamas, kurdamas ir reflektuodamas savo profesinę veiklą. Keitimasis gerąja patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą.

Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Baškienė