Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinė diena

Šių metų gegužės 11 dieną Kelmės SMC vyko rajono socialinių pedagogų metodinė diena, kurios metu pristatyta metodinių priemonių paroda „Gyvenimo įgūdžių ugdymo įvairovė“, apibendrinta metodinio būrelio organizuota Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1 – 12 klasių mokinių kompiuterinio piešinio konkursas – virtuali paroda „Draugas šalia tavęs“ ir dalintasi patirtimi apie rajono ugdymo įstaigose įgyvendinamas prevencines programas.

Socialinė pedagogė metodininkė Laima Kareivienė pristatė Kelmės „Kražantės“ progimnazijos patirtį apie dalyvavimą draugiškose socialinio emocinio intelekto ugdymo (SEU) olimpiadoje pradinėms klasėms „Dramblys“. Vėliau praktiniame užsiėmime mokė pasigaminti lavinamąją priemonę „Emociuką“.

Socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Cikanavičienė pristatė Vidsodžio pagrindinėje mokykloje įgyvendinamą ankstyvąją prevencinę programą „Zipis“: įvairias veiklas, naudojamas priemones, idėjas, padedančias į veiklą įsitraukti skirtingų poreikių vaikus.

Vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Oralkienė supažindino su Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa: patirtimi ir iššūkiais.

Visos pranešėjos kvietė koleges aktyviai dalyvauti įvairiose prevencinėse programose, nes jos padeda pastebėti problemas, kurti psichologiškai saugią aplinką mokykloje, ugdyti vaikų socialines emocines kompetencijas.