Kelmės rajono socialinių pedagogų susitikimas – diskusija su nevyriausybinių organizacijų ir užimtumo centrų atstovais

Šių metų vasario 15 d. Kelmės SMC vyko rajono socialinių pedagogų susitikimas – diskusija su Kelmės rajono nevyriausybinių organizacijų ir užimtumo centrų atstovais, tema „Vaikų ir jaunimo užimtumas po pamokų Kelmės rajone“. Susitikimą organizavo „Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Laima Kareivienė ir „Aukuro“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Dalia Kančiauskienė.

Susitikime savo veiklas pristatė septynių vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas organizuojančių organizacijų atstovai:

  • Rolandas Kančauskas, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos jaunimo inovatyvios erdvės „Jie“ specialistas,

  • Lina Šimkevičienė, MOPT Kelmės „Jaunieji maltiečiai“ vadovė;

  • Saulius Mockus, Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vadovas;

  • Bronė Grikšienė, Lietuvos Carito Kelmės skyriaus vadovė;

  • Rima Bivainienė, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projekto „Atrask save“ vietos JGI koordinatorė;

  • Robertas Barčiauskas ir Austėja Bagdonavičiūtė, Kelmės jaunimo centro specialistai;

  • Simona Žilinskienė, Kelmės vaikų ir jaunimo užimtumo centro „Parama“ neformalaus ugdymo kuratorė.

Jie pristatė savo organizacijų, centrų bei projektų tikslus, veiklas, vaikų ir jaunimo užimtumo galimybes po pamokų, pasiūlymus niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, atsakė į socialinių pedagogų užduotus klausimus. Kvietė visas mokyklas su savo vaikais apsilankyti jų organizacijose, iš arčiau susipažinti su jų siūlomomis veiklomis, prisidėti prie jų vykdomų projektų.

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Dalia Kančiauskienė