Kelmės trečiojo amžiaus universitetas (TAU) pradėjo mokslo metus

Spalio 1 dieną į Kelmės kultūros centro renovuotą, margaspalvę salę rinkosi pasipuošę TAU studentai. Juos trankia muzika pasitiko Kelmės A.Lipeikos meno mokyklos kapela, vadovaujama Gerimanto Ruko ir universiteto tarybos narės, kiekvienam studentui ant kaklo užkabinusios TAU logotipus. Mokslo metų pradžios šventei Kultūros centras buvo pasirinktas, nes tiek studentų sutalpinti mažesnėje erdvėje būtų buvę problematiška. Tuo labiau, kad per pusantro šimto studentų turintis Kelmės TAU šiemet pasipildė Tytuvėnų filialu, kuriame per pusšimtis studentų pasiryžo siekti žinių. Dalis jų iškilmingai prisiekė šventėje : būti jauniems siela ir kūnu, džiaugsmingai mėgautis visom akimirkom, visada rasti iš ko pasimokyti, neburbuliuoti , kai bus sunku irt.t.

Šventę vedė TAU rektorė Aldona Kivintufelienė ir prorektorius Algimantas Armalis. Rektorė šventę pradėjo sakiniu – vienintelė Kelmėje aukštoji mokykla- trečiojo amžiaus universitetas. Pasveikino per vasarą ,,ūgtelėjusius’‘ studentus, jų dėstytojus, paprašė tylos minute pagerbti išėjusius anapilin.

Kelmės Suaugusiųjų mokymo centro (SMC) direktorė Diana Razminienė ir rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis originaliai,mokykliniu skambučiu, paskelbė mokslo metų pradžią, palinkėjo studentams sekmės. Susirinkusiuosius į mokslo metų pradžią sveikino Kelmės r. tarybos narys, istorijos mokytojas, TAU dėstytojas Egidijus Ūksas, Kelmės ir Tytuvėnų seniūnai Romas Atkočaitis ir Romas Čerkauskas, etnokultūros specialistas Valdas Rutkūnas.

Kelmės TAU paskelbė šeštuosius mokslo metus. Per tiek laiko jau susiformavo tam tikras įdirbis, fakultetai. TAU kuratorė Janina Každailienė supažndino studentus su vedamomis studijomis, dėstytojais, padėkojo jiems, universiteto tarybos narės įteikė gėles dėstytojams, svečiams.

Po oficialios dalies koncertą susirinkusiesiems dovanojo ta pati juos sutikusi Gerimanto Ruko vadovaujama kapela. Šventės dalyvių nuomone renginys pavyko: jis buvo žmogiškai šiltas, solidus, jame buvo malonu, gera, nuoširdu.

Šventiškai pradėję naujuosius mokslo metusTAU studentai ,mokslo metų pradžią pažymėjo spalio 3-čią susitikimu su ISM ekonomikos ir vadybos universiteto rektoriumi doc.dr. Alfredu Chmieliausku ir aktore, VDU teatro vadove Goda Piktyte. Aktorė skaitė D. Čepauskaitės, A. Marčėno, H. Radausko poeziją, suvaidino mini etiudą – perskaitė monologą iš Yasmina Reza pjesės “Atsitiktinis pakeleivis”. Profesorius A. Chmieliauskas pasakojo istorijas: nuo susitikimo su aktorės E. Pleškytės broliu, Jonu Pleškiu, povandeninio laivo kapitonu, Sovietų Sąjungos metais pabėgusiu į JAV (remiantis tikrais įvykiais parašyta Tomo Klensio (Tom Clancy) knyga„ Raudonojo Spalio medžioklė“, o vėliau sukurtas filmas) iki protesto San Franciske, skirto atkreipti pasaulio dėmesį į neseniai tuomet atgautą Lietuvos nepriklausomybę.
TAU kuratorė Janina Každailienė organizavusi susitikimą, dėkodama svečiams už dovanotas emocijas ir praplėstas pažinimo galimybes, dovanojo Kelmės kūrėjų – Onos Jautakės ir Andriaus Seselsko albumą “Sielos sodai”, knygą Kelmė ir Kelmės TAU logotipą.