„KURIAME IR DALINAMĖS – 2“

KELMĖS R. SAVIVALDYBĖS

S U A U G U S I Ų J Ų  M O K Y M O  C E N T R A S (SMC)

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras ir Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis organizuoja respublikinę socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų parodą(nuostatai prisegti)

 „KURIAME IR DALINAMĖS – 2“

Priemones parodai, jų aprašymus ir dalyvio korteles siųsti nurodytais elektroninio pašto adresais

pratęsta iki 2020 m. birželio 1 dienos:

metodinių priemonių nuotraukas su aprašymais – dalia.orlakiene@gmail.com,

papildoma informacija tel. 8 676 29922;

renginių planus su aprašymais siųsti –  jurgacik@gmail.com,

papildoma informacija tel.  8 616 13328    ;

užsiėmimų planus su aprašymais siųsti – 22jomeka@gmail.com,

papildoma informacija tel. 8 682 25805.

Metodininkė Edita Dzvankauskienė