KVIEČIA MOKYTIS

  • asmenis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;
  • turinčius nepatenkinamus  metinius įvertinimus;
  • 16–17 metų dirbančius jaunuolius;
  • nepilnametes, esančias nėštumo ir gimdymo atostogose;
  • nepilnamečius, auginančius savo vaikus.

Vykdomos formaliojo švietimo programos:

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa (5 – 10 klasės)

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa (11 – 12 klasės)

Sudaromos  sąlygos pasirinkti:

  • mokymosi formą – grupinio/pavienio
  • mokymo proceso organizavimo būdą – kasdienis/neakivaizdinis

KASDIENIS MOKYMASIS  – mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, lanko pamokas ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas

NEAKIVAIZDINIS MOKYMASIS – mokymosi forma, susidedanti iš       grupinių ir individualių konsultacijų, mokiniai 2 kartus per savaitę  renkasi į organizuojamas sesijas

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 25 d. 

Mus rasite:

Vytauto Didžiojo 110, LT-86140 Kelmė (buvęs „Kražantės“ progimnazijos bendrabutis)

 Tel. :   (8 ~427) 6 11 06, 51913

Prašymą mokytis galite užpildyti žemiau esančioje formoje: