KVIEČIAME MOKYTIS:

  • asmenis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

  • turinčius nepatenkinamus metinius įvertinimus,  ir siekiančius likviduoti dalyko(-ų) įsiskolinimus;

  • 16–17 metų dirbančius jaunuolius;

  • nepilnametes, esančias nėštumo ir gimdymo atostogose;

  • nepilnamečius, auginančius savo vaikus.

Vykdomos formaliojo švietimo programos:

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa (5 – 10 klasės)

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa (11 – 12 klasės)

Sudaromos sąlygos pasirinkti:

  • mokymosi formą – grupinio/pavienio

  • mokymo proceso organizavimo būdą – kasdienis/neakivaizdinis

KASDIENIS MOKYMASIS – mokiniai reguliariai , 5 dienas per savaitę, lanko pamokas ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas

NEAKIVAIZDINIS MOKYMASIS – mokymosi forma, susidedanti iš grupinių ir individualių konsultacijų, mokiniai 2 kartus per savaitę renkasi į organizuojamas sesijas

Adresas: Vytauto Didžiojo 110, Kelmė

Tel. (8-427) 61106, (8-427) 51913, Faks. (8-427) 61106

Prašymas mokytis