Kviečiame susipažinti su informacija pageidaujantiems nuotolinį mokymą organizuoti virtualioje moodle aplinkoje

  • Mokomosios medžiagos pateikimo galimybės MOODLE
  • Veiklų planavimas MOODLE
  • Veiklos užbaigimo stebėsena MOODLE aplinkoje
  • Teksto redagavimas MOODLE aplinkoje
  • Grįžtamojo ryšio galimybės MOODLE aplinkoje
  • Vaizdo medžiaga MOODLE aplinkoje
  • MOODLE įdiegimas