Lapkričio 16-oji – Tolerancijos diena. Šių metų tolerancijos dienos simbolis – PAUKŠTIS.

Šią dieną mūsų centro bendruomenė susirinko prie apskrito stalo ir diskutavo apie Kelmės rajone gyvenančius kitataučius, išpažįstančius įvairias religijas, gyvenančius pagal savo tautos papročius. Diskusijos metu aptarta pabėgėlių tema, išreikšta susirinkusiųjų nuomonė buvo vieninga – Kelmės rajone gyvena tolerantiški žmonės. Tai ir įprasminome bendrai atliktu darbu.