Metodinė diena ,,Etninės kultūros ugdymas pradinėse klasėse: gerosios patirties pavyzdžiai“

Spalio 27 dieną, Kelmės rajono Mockaičių pagrindinėje mokykloje vyko pradinių klasių mokytojų metodinė diena ,,Etninės kultūros ugdymas pradinėse klasėse: gerosios patirties pavyzdžiai“. Metodinės dienos tikslas – pasidalinti etnokultūrinio ugdymo gerąja patirtimi.

Mockaičių pagrindinės mokyklos mokytojos Rūta Sabaitienė, Sigita Paldavičienė ir Regina Kasparavičienė su savo mokinukais pravedė popietę ,,Verkia duonelė tinginio valgoma“. Pradinių klasių vyr. mokytoja Rūta Sabaitienė pristatė mini projektą ,,Duonelės kelias“ bei savo parengtas metodines priemones. Pradinių klasių vyr. mokytoja Sigita Paldavičienė skaitė pranešimą ,,Etnokultūra mokykloje“, Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Danguolė Barauskienė skaitė pranešimą ,,Piemenėliai etninėje kultūroje“, Šedbarų daugiafunkcio centros pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Urbelienė bei vyr. mokytoja Violeta Sinkienė skaitė pranešimą ,,Kryptingas tradicinės kultūros ugdymas“.

Mokytojos pasidalino gerąja patirtimi, mokiniai turiningai praleido laiką, prisiminė duonelės kelią nuo lauko iki mūsų stalo, tėveliai pasidžiaugė savo vaikučių meniniais gebėjimais.

Mockaičių pagrindinės mokyklos

pradinių kl. vyr. mokytoja Rūta Sabaitienė