Mokymosi metodai muzikos pamokose, skatinantys motyvaciją ir kūrybiškumą

Muzikos pamoka. Ne paslaptis, kad paaugliams ji ne visada būna įdomi, o dažnai sunku juos įtraukti į pamokos veiklas, nors ne vienas prisipažįsta, kad muzikavimas, dainavimas gali būti gana patrauklus užsiėmimas. Šiandieninio paauglio nuostatos ir vertybės – ritmas, ritmas, ritmas, tad tikras iššūkis muzikos mokytojui ugdymo turinį pateikti patrauklesne forma, ieškant naujų išraiškos būdų ir metodų.

Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje lapkričio 3 dieną skambėjo dainos, barškėjo, tarškėjo įvairūs muzikos instrumentai, bumsėjo būgnai ir kamuoliai. Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Roma Ruočkienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė sukvietė muzikos mokytojus iš Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonų sudalyvauti praktiniame seminare „Mokymosi metodai muzikos pamokose, skatinantys motyvaciją ir kūrybiškumą“.

Šio seminaro metu mokytojai ne tik teoriškai susipažino su įvairiais mokymo metodais, tačiau ir patys dainavo, improvizavo, muzikavo, ritmavo, aranžavo, kūrybiškai pažvelgė į savo pamokas, veiklas jose.

Diskusijos metu ieškojo būdų, kaip turimą ir įgytą patirtį panaudos muzikos pamokoms paįvairinti, siūlė galimybes ir aptarė realybę šiandienos mokykloje.