Nuo sveikos gyvensenos iki kūrybiškumo ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje: gerosios patirties sklaida

Gruodžio 2 d. Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelyje – darželyje viešėjo Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, kurie dalyvavo gerosios patirties seminare „Nuo sveikos gyvensenos iki kūrybiškumo ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje: gerosios patirties sklaida“. Seminaro tikslas – lavinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų praktinius gebėjimus suprasti ir pajausti vaiko kūrybiškumą, puoselėjant tinkamą suvokimą bei komunikavimą vaiko sveikos gyvensenos ugdymo procese, pasidalinti gerąja patirtimi.

Seminarą organizavo Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras.

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio pedagogų gerosios patirties sklaida: pranešimas ,,Sveikos gyvensenos galimybės bendradarbiaujant su šeima“, direktorė Daiva Žilinskienė; pranešimas „Įstaigos veikla, skatinant sveiką gyvenseną per fizinį aktyvumą“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Knyzelienė; pranešimas „Projektinė veikla sprendžiant vaikų kalbos ugdymo problemas“, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Sandra Andrulienė; pranešimas „Sveikos gyvensenos ugdymas, išnaudojant regiono aplinkas“, Laimutė Barčiauskienė, auklėtoja metodininkė.

Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties sklaida: pranešimas „Vaikų kūrybiškumo ugdymas“, Edita Stanislauskienė, l./d. „Žvaigždutė“ auklėtoja; pranešimas „Metodinės priemonės „Bitute pilkoji“, Dalia Kupčiūnienė, l./d. „Žvaigždutė“ vyr. auklėtoja; teorinis – praktinis užsiėmimas „Kvilingas – smulkiosios motorikos lavinimui“, Rima Parniauskienė, l./d. „Žvaigždutė“ auklėtoja; pranešimas „Muzikinio turinio naujovių paieška“, Asta Veverskytė, l./d. „Žvaigždutė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė; pranešimas „Emocinio intelekto ugdymas kimočių pagalba“, Jolita Kakanauskienė, V. Giržado prog-jos priešmokyklinio ugdymo pedagogė; pranešimas „Kalbos raidą skatinantys metodai“, Birutė Tadarauskienė, l./d. „Spindulys“ logopedė metodininkė; pranešimas „Netradicinės meninės raiškos priemonės“, Lina Jakštienė, l./d. „Spindulys“ vyr. auklėtoja.

Po darbingos dienos pedagogai dalyvavo Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio organizuotoje edukacinėje programoje.