Nuotolinis Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų susitikimas

Balandžio 22 d. vyko pirmasis rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis susitikimas per ZOOM platformą.  Susitikimo tikslas – aptarti efektyviausius pagalbos mokiniui ir šeimai būdus teikiant pagalbą karantino laikotarpiu.

Medžiaga iš nuotolinių seminarų ir webinarų dalijosi Kelmės ,,Aukuro“ socialinė pedagogė metodininkė  Dalia Kančiauskienė ir Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos vyresnioji socialinė pedagogė  Jolanta Meškauskienė, pateikusios kolegėms ir padalomosios medžiagos.  

Susitikimo metu kiekviena specialistė pasidalino savo įžvalgomis, gerąją darbo patirtimi bei, aišku, patiriamais sunkumais. Buvo kalbama apie tai, kad karantino pradžioje susidūrė su iššūkiais, norėdamos pasiekti visus, kuriems pagalba reikalinga ir būtina. Teko bendrauti individualiai su kiekviena šeima ir ieškoti vaikui bei specialistui tinkamiausios darbo formos bei laiko.

Specialistės pabrėžė, kad didžiausias nuotolinio mokymo iššūkis – didžiulės laiko sąnaudos užsiėmimų pasiruošimui bei nebesuskaičiuojamos darbo valandos. Neužmiršo ir pasidžiaugti – glaudžiu bendradarbiavimu su mokinių ir ugdytinių tėvais, bei informatyviu grįžtamuoju ryšiu.

Švietimo pagalbos specialistės naudojasi įvairiomis platformomis vesdamos video pamokėles ir individualius užsiėmimus  (Zoom, Messenger), telefoninius skambučius, rašo elektroninius laiškus. Metodinio būrelio narės kuria metodines priemones bei jomis mielai dalijasi virtualiose platformose.                                                                            

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Dalia Orlakienė