2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

2017 rugpjūčio 29 Redaktorius 0

Kviečiame susipažinti su valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais. ISAK prioritetai 2017-08-22

KVIEČIAME MOKYTIS ASMENIS:

2017 rugpjūčio 21 Redaktorius 0

siekiančius įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigusius pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos); turinčius nepatenkinamus metinius įvertinimus,  ir siekiančius likviduoti dalyko(-ų) įsiskolinimus; 16–17 metų dirbančius jaunuolius; nepilnametes, […]