PARODA „KURIAME IR DALINAMĖS“

RESPUBLIKINĖ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PARENGTŲ PRIEMONIŲ NUOTRAUKŲ, UŽSIĖMIMŲ AR ORGANIZUOTŲ RENGINIŲ PLANŲ PARODA

„KURIAME IR DALINAMĖS“

Respublikinės socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ar organizuotų renginių aprašymų parodos „Kuriame ir dalinamės“ idėją atspindi A. Anzenbacherio mintis: ,,Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima realizuoti tik veikiant drauge“.

Parodą organizavo ir specialistus dalintis gerąja patirtimi kvietė Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras ir Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis. Parodos tikslas – skatinti šalies socialinius pedagogus ieškoti naujų ugdymo formų bei būdų, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų.

Džiaugiamės Parodai pristatytais  34 darbais, iš jų 19 metodinių priemonių, 7 užsiėmimų  ir 8 renginių planais. Autorinius darbus pristatė 32 specialistai iš 29 respublikos ugdymo įstaigų: Joniškio,  Jurbarko, Jonavos,  Kelmės, Kauno, Panevėžio, Raseinių, Šilutės, Šiaulių, Utenos, Vilniaus ir Kėdainių miestų lopšelių – darželių ( ir specialiojo), daugiafunkcių centrų, vaikų dienos centro, pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinio rengimo centro ir politechnikos mokyklos. 

,,Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti didžiausiu genijumi. Nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais.“ (Šarlis Monteskjė)

Nuoširdžiai dėkojame visiems parodos dalyviams už aktyvią gerosios patirties sklaidą respublikinėje socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ir organizuotų renginių aprašymų parodoje „Kuriame ir dalinamės“.