Rajono muzikos mokytojų ilgalaikės programos „Mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas muzikos pamokoje“ kūrybinių dirbtuvių „5i“ I modulis

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre vasario 20 d. vyko rajono muzikos mokytojų kūrybinių dirbtuvių „5i“ I modulis gerosios patirties seminaras „Mokinių pasiekimų vertinimo empirinės įžvalgos, mokant muzikos“, kurio tikslas buvo pasidalinti patirtimi apie mokinių vertinimo ir įsivertinimo sistemas naudojamas mokant muzikos. Buvo iškeltos užduotys, išskirti mokinių mokymuisi vertinimo daromą įtaką. Analizuoti kolegų pateiktus konkrečius pamokos pavyzdžius. Diskusijos metu išgryninti svarbiausius muzikos pamokos vertinimo aspektus.

Susitarta ir toliau mokytis pagal kūrybinių dirbtuvių „5i“ siekį: IŠGIRSTU, IŠBANDAU, INTERPRETUOJU, IŠDALINU, IŠDRĄSĖJU…