RENGIAMAS LEIDINYS „Suaugusiųjų mokymasis Kelmės rajone 1949 – 2019“

Suaugusiųjų mokymo savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ metu įvyko Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktorės Dianos Razminienės iniciatyva rengiamo leidinio „Suaugusiųjų mokymasis Kelmės rajone 1949 – 2019“ pristatymas. Jame dalyvavo šiuo metu   suaugusiųjų mokymo sistemoje dirbantys asmenys, buvę mokytojai ir mokiniai. Autorė pateikė virtualioje erdvėje rengiamą leidinio maketą. Jo turinį sudaro tokios temos: ugdymo įstaigos, punktai, vadovai, mokytojai, įsakymas „Dėl beraščių ir mažaraščių apmokymo“, mokymosi organizavimas 1949 – 2019 m., laidų ir mokinių skaičius, prisiminimai, sėkmės istorijos. Būsimame leidinyje daug nuotraukų, įvairių dokumentų kopijų (mokyklos baigimo pažymėjimų, atestatų, dienynų, klasių žurnalų ir kt).   Leidinio sudarytoja geranoriškai kreipėsi į mus prašydama visa tai atidžiai apžiūrėti, patikslinti, patarti, papasakoti atsiminimų. Daug informacijos leidinio pristatymo metu pateikė čia atėję seniau dirbę mokytojai, bet, manome, kad ne visi atvyko, todėl nepasidalijo prisiminimais, nepatikslino surinktos medžiagos.  

Mielas skaitytojau, galbūt ir Jūs, jūsų artimieji ar pažįstamai turėjote ryšį su suaugusiųjų mokymu Kelmės rajone (dirbote ar mokėtės), gal turite nuotraukų, dokumentų ar galite ką nors papasakoti? Kviečiame prisidėti prie šios kilnios misijos leidžiant minėtą knygą. Suaugusiųjų mokymo centras lauks jūsų atsiliepimų ir dėkos jums už suteiktą informaciją. Užeikite adresu Kelmėje Vytauto Didžiojo g. 110, skambinkite direktorei Dianai Razminienei tel. 8 427 61106 arba rašykite el. p. kelmesmc@kelmesmc.lt

                                                                       Renginio dalyvė, buvusi mokytoja  Jadvyga Gaupšienė Pridedama nuotrauka (Esami ir buvę pedagogai, susiję su suaugusiųjų mokymu)