Pažymos

2018-12-10 kūno kultūros mokytojų metodinis

2018-12-06 lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis pasitarimas

2018-11-30 1-4kl. mokinių netradicinė diena “Bulvė – daržo karalienė”

2018-11-26 Užvenčio Šatrijos Raganos atviros pamokos “Dešimt Dievo meilės žodžių kiekvienam” 5 kl. “Kaip gyvenu bendruomenėje?” 4g kl.

2018-11-23 5-10 kl. mokinių literatūrinis renginys “Vladas Šimkus ir kiti XX amžiaus pabaigos poetai amžininkai”

2018-11-07 atviros pamokos “Eksperimentuoti vokiečių kalba” 6-7 kl.

2018-10-24 Prevencinis renginys “Būk stiprus ir atsakingas”

2018-10-24 5-8 kl. mokinių etnokultūrinis renginys “Eina saulelė aplinkui dangų”

2018-10-01 Vokiečių kalbos mokytojų metodinis

2018-09-27 Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis

2018-09-27 Užsienio (anglų) kalbos mokytojų metodinis

2018-09-27 kūno kultūros mokytojų metodinis

2018-09-26 Socialinių pedagogų metodinis

2018-09-26 Geografijos mokytojų metodinis

2018-09-26 ikimokyklinio ir priešmokyklinio metodinis

2018-09-25 Profesinio orientavimo metodinis

2018-09-25 Istorijos mokytojų metodinis

2018-09-25 muzikos mokytojų metodinis

2018-09-24 pradinių klasių mokytojų metodinis Sąrašas

2018-09-24 Technologijų metodinis

2018-09-21 Fizikos metodinis

2018-09-20 Ekonomikos metodinis

2018-09-19 lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis

2018-09-19 Dailės metodinis

2018-09-19 Biologija – chemija metodinis

2018-09-17 IT metodinis

2018-06-19 Matematikos metodinis

2018-06-01 Nr. P-29 integruota muzikos ir fizikos pamoka

2018-05-29 Nr. P-25 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etninė šventė „Kad tau Dievs duot sveikatą i cibulių ežią…“

2018-05-11 Nr. P-21 Socialiniu pedagogų metodinė diena

2018-05-04 Nr.P-24 Respublikinė akcija – fotografijų paroda „Mano gimtasis kraštas“

2018-05-04 Nr.P-23 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Ačiū, kad esi šalia“

2018-04-30 pažyma Nr. P-18 Kompiuterinio piešinio konkursas

2018-04-18 pažyma Nr. P-16 Konferencija „Lingvistika-irgi poezija“

2018-04-11 pažyma Nr. P-15 Konferencija „Aš, tėtis ir mama-besimokanti šeima“

2018-04-03 pažyma Nr. P-13 Dailes mokytojų metodinis užsiėmimas

2018-04-03 Vokiečių kalbos mokytojų metodinis užsiėmimas

2018-03-20 Lioliai viktorina „Pavasario saulė…“

2018-03-14 Ekonomika

2018-03-14 Matematikos konkursas „Pitagoras“

2018-03-08 Atvira pasaulio pažinimo ir geografijos pamoka

2018-03-08 Viktorina „žodis žodį veja“

2018-03-07 Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas

2018-03-06 Matematikos konkursas J.Graičiūno

2018-03-07 pažyma dėl dalyvavimo metodiniame užsiėmime Nr. P-04

2018-02-23 pažyma ir žodžiai turi sparnus Ir žodžiai turi sparnus dalyvių sąrašas 2018

2018-02-07 Konferencija „Aš norėčiau, kad…“

2018-01-03 dalyvavimo pažyma dorinis ugdymas

2017-12-18 ekonomikos mokytojų metodinis

2017-12-13 Rusų kalbos metodinis

2017-12-12 dalyvavimo pažyma atvira kūno kultūros pamoka

2017-12-06 pažyma Nr. 56 Logopedai

2017-12-05 dalyvavimo pažyma dorinis – tikyba

2017-11-16 Ekonomikos Anglų klb. atvira pamoka

2017-11-09 Socialiniai pedagogai

2017-10-19 dalyvavimo pažyma Eina saulelė

2017-09-28 PO metodinis

2017-09-28 dalyvavimo pažyma – muzika

2017-09-27 dalyvavimo pažyma – lietuvių kalba

2017-09-27 dalyvavimo pažyma – Ikim ir priešm

2017-09-27 EKONOMIKA metodinis

2017-09-26 Logopedai-spec. pedagogai – pažyma

2017-09-26 FIZIKA metodinis

2017-09-25 Istorijos metodinis užsiėmimas – pažyma

2017-09-25 dalyvavimo pažyma – kūno kultūra

2017-09-25 Pradinės klasės metodinis užsiėmimas – pažyma

2017-09-21 Geografija – pažyma

2017-09-21 MATEMATIKOS metodinis

2017-09-21 dalyvavimo pažyma dorinis ugdymas

2017-09-20 Socialiniai pedagogai – pažyma

2017-09-18 Technologijų mokytojų metodinis užsiėmimas

2017-09-14 Dailės mokytojų metodinis užsiėmimas

2017-09-14 dalyvavimo pažyma, vokiečių klb.

2017-09-13 biologija-chemija metodinis

2017-09-12 IT metodinis

Pažyma muzika 05-24 Sąrašas muzika 05-24

Pažyma “Gudrutis” sąrašas “Gudrutis”

2017-04-25 viktorina Lioliai pavasario saule…

2017-04-20 Konferencija Vaiguva žydinti žemė-sveikas žmogus

2017-04-07 ekonomikos konkursas

Pažyma dorinis 04-04 Sąrašas dorinis 04-04

Pažyma anglų kalbos paskaita 04-04 Sąrašas anglų kalbos paskaita_04-04

Pažyma žodis žodį veja Sąrašas žodis žodį veja

Pažyma gražiausia sekundė Sąrašas gražiausia sekundė

Pažyma protų mūšis Sąrašas protų mūšis

2017-03-29 biolog-chemija fimuota pamoka

2017-03-14 ekonomikos atvira pamoka

2017-02-21 atvira pamoka, pažyma, tikyba 2017-02-21 atvira pamoka, sąrašas, tikyba

207-02-22 konferencija Pazyma ąžuoliukas 207-02-22 Konferencija sąrašas ąžuoliukas

Pažyma – muzikasąrašas – muzika

2017-01-20 D.Balčiūnienės paskaita

2016-12-28 ekonomikos metodinis

2016-12-27 J.Graičiūno paskaita

2016-12-13 Rusų kalbos metodinis

2016-12-08 Lietuvių kalbos metodinis

2016-10-26 eina saulelė aplinkui dangų

2016-10-25_socialiniu_pedagogu_metodinis

2016-10-24_kuno_kulturos_metodine_diena

2016-09-29_profesinio_orientavimo_metodinis

2016-09-27_technologiju_mokytoju_metodinis

2016-09-27_ikimokyklinio_priesmokyklinio_ugd_metodinis

2016-09-26_kuno_kulturos_metodinis

2016-09-22_matematikos_metodinis

2016-09-22_logopedu-spec_pedagogu_metodinis

2016-09-22 dailes_mokytoju_metodinis

2016-09-21_biologijos-chemijos_metodinis

2016-09-21_pradiniu_kl-metodinis

2016-09-20 muzikos metodinis

2016-09-20 it metodinis

2016-09-20 ekonomikos metodinis

2016-09-19 fizikos metodinis

2016-09-15 istorijos metodinis

2016-09-15 dorinio ugdymo metodinis

2016-09-14 socialiniu pedagogu metodinis

2016-09-14 geografija metodinis

2016-02-25_Konferencija_VIDSODIS_Paukščių įvairovė