Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Žaidimai kviečia, moko, augina“

Šių metų balandžio 5 dieną, atnaujintose Kelmės kultūros centro erdvėse, vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų konferencija „Žaidimai kviečia, moko, augina“, kurią iniciavo respublikinio prevencinio projekto „Žaidimai moko“  autorė Gilija Gajauskienė.

Respublikinį projektą „Žaidimai moko“ globoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė.

Konferencijos organizatoriai: Kelmės rajono pedagoginė, psichologinė tarnyba, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Kelmės lopšelis – darželis „Kūlverstukas“, Kelmės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Į konferenciją susirinko 91 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės iš visos Lietuvos.

Konferenciją pradėjo ir pakvietė sušokti nuotaikingą šokį pagrindinė konferencijos organizatorė Gilija Gajauskienė ir Kelmės specialiosios mokyklos mokiniai.

Įžanginėje dalyje viešnias sveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio – darželio direktorė Lilija Paradnikienė ir Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė.

Plenarinėje dalyje dalyviai klausėsi Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo ugdymo mokytojos, neformaliojo švietimo konsultantės, dr. Birutės Pernaravičiūtės pranešimo „Vaikų kompetencijų ugdymas per įvairias veiklas“.

Konferencijoje dalyviai pristatė 30 stendinių pranešimų, jų visų tematika siejosi su žaidimais: pristatyti ikimokyklinio ugdymo įstaigose įgyvendinami sėkmingi projektai, ugdymo formos netradicinėse erdvėse, vaikų kompetencijų ugdymo galimybės žaidimų pagalba, meninės raiškos priemonių tyrinėjimas ir daugybė kitų. Konferencijos dalyvės, pertraukėlės metu, keitėsi savo gerąja patirtimi, užmezgė bendradarbiavimo ryšius. Vėliau visi išsiskirstė į praktinius užsiėmimus.

Praktinį užsiėmimą „Ugdomieji žaidimai“ vedė dr. Birutė Pernaravičiūtė ir Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio – darželio specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Gilija Gajauskienė.

Šiaulių miesto vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ neformaliojo ugdymo mokytoja Armida Baltutytė Bražienė, kartu su Kelmės specialiosios mokyklos muzikos mokytoja Vilija Mikalajūne, vedė praktinį užsiėmimą „Muzika ir žaidimai“.

Aktyvų užsiėmimą „Sportas ir žaidimai“ vedė Raseinių lopšelio – darželio „Liepaitė“ kūno kultūros pedagogė Romena Drąsutienė.

Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos dailės vyresnioji mokytoja Jolanta Meškauskienė ir Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokyklos dailės mokytoja Irma Diminskienė vedė praktinį užsiėmimą „Dailė ir žaidimai“.

Šis renginys sulaukė itin palankaus dalyvių įvertinimo. Pasak jų, konferencijoje įgijo daug naujos metodinės ir praktinės patirties, todėl organizatoriai sulaukė pasiūlymų ir toliau organizuoti panašaus pobūdžio renginius.

« 1 3 »