RESPUBLIKINĖ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PARENGTŲ PRIEMONIŲ NUOTRAUKŲ, UŽSIĖMIMŲ AR ORGANIZUOTŲ RENGINIŲ PLANŲ PARODA „KURIAME IR DALINAMĖS – 2“

Respublikinės socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ar organizuotų renginių aprašymų parodos „Kuriame ir dalinamės – 2“ idėją atspindi A. Anzenbacherio mintis: ,,Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima realizuoti tik veikiant drauge“.

Parodą organizavo ir specialistus dalintis gerąja patirtimi kvietė Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras ir Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis. Parodos tikslas – skatinti šalies socialinius pedagogus ieškoti naujų ugdymo formų ir būdų, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų, išleidžiant metodinę priemonę.

Džiaugiamės parodai pristatytais darbais. Parodai pateikta 70 darbų: iš jų 43 metodinės priemonės, 17 užsiėmimų  ir 10 renginių aprašymai. Autorinius darbus pristatė 51 socialinis pedagogas iš  42 respublikos ugdymo įstaigų:  Kelmės, Kauno, Panevėžio, Šilutės, Šiaulių, Vilniaus, Marijampolės, Visagino, Vilkaviškio, Elektrėnų, Lentvario, Šakių, Pasvalio, Klaipėdos, Kretingos, Tauragės, Trakų, Skuodo miestų ir rajonų. Medžiaga leidiniui „atkeliavo“ iš įvairių švietimo įstaigų: daugiafunkcių centrų, Vaikų dienos centro, Sporto klubo, pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, pedagoginių psichologinių tarnybų, rajono dalykinių metodinių būrelių, pagalbos švietimo centrų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

,,Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti didžiausiu genijumi. Nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais.“ (Šarlis Monteskjė)

Nuoširdžiai dėkojame visiems parodos dalyviams už aktyvią gerosios patirties sklaidą respublikinėje socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ir organizuotų renginių aprašymų parodoje „Kuriame ir dalinamės – 2“. Leidinys  patalpintas Kelmės SMC puslapyje www.kelmesmc.lt ir https://www.facebook.com/Kelm%C4%97s-r-savivaldyb%C4%97s-suaugusi%C5%B3j%C5%B3-mokymo-centras-822793501228940/ socialinio tinklo paskyroje.